صفحه اصلی
نشست مدیران امور اداری منطقه یک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
  • 167068 بازدید

دومین نشست مدیران امور اداری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی "منطقه 1" کشور، سه شنبه 21خرداد ماه 1398 در سالن پروین اعتصامی مرکز همایش های بین المللی دانشگاه برگزار شد.

این نشست با حضور مدیران منابع انسانی و امور اداری بیش از چهل دانشگاه و مرکز آموزش عالی استان تهران و دکتر اطاعت، معاون پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع دانشگاه؛ دکتر خراسانی، مدیر کل امور اداری و پشتیبانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ دکتر نصیری، مدیر امور اداری و منابع انسانی دانشگاه و  مهندس باروت کوب زاده، رئیس مناطق اداری و امور پشتیبانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.

در ابتدای نشست دکتر اطاعت معاون پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع دانشگاه شهید بهشتی، به بررسی جایگاه نیروی انسانی در پیشبرد اهداف دانشگاه ها و موسسات آموزشی پرداخت و با طرح مسائل و مصداق هایی از چالش های پیش رو مدیران امور اداری و منابع انسانی در دانشگاه ها ضمن تأکید بر همکاری و هم اندیشی مستمر مناطق و بویژه همکاران منطقه 1 آموزش عالی کشور اذعان داشت که در مناسبات اداری و تصمیمها باید از کارهای کوچک شروع و مسائل جاری را کوچک سازی نمود.

معاون پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع، همچنین به قوانین و مقررات جاری مربوط به منابع انسانی، دانشگاه‌ها اعم از آیین نامه اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی اشاره کرد و اذعان نمود که این آیین نامه ها، رکن اساسی در نظم دهی به سازکارهای اداری و مبنای تصمیمات متأخذه در خصوص موارد متعدد در حوزه کارکنان از جمله  همکاری بین دانشگاهی (مأمورین) است و پیشنهاد کرد که رویه ای شفاف و منطبق با آیین نامه ها جهت روند مأمورین و دیگر موارد با توجه به تجربیات مختلف دانشگاه ها تدوین و اجرایی شود. در ادامه ایشان با توجه به شرایط جاری در نسبت دانشجو به استاد و کارمند به استاد در برخی از دانشگاه ها، مدیران امور اداری دانشگاه ها را بر این داشتند که مسائلی از این جنس را در اولویت بررسی جلسات هم اندیشی قرار دهند. تا توازن منطقی در این خصوص اتخاذ گردد.

دکتر اطاعت در ادامه با توجه به جایگاه دانشگاه‌ها در ساختار اداری کشور تاکید داشت، حل و فصل مسائل روز باید از طریق دانشگاه ها صورت پذیرد.از این رو دانشگاه ها باید فعالانه مسائل روز را رصد  و مورد بررسی و تحلیل قرار دهند. ضمناً به ضرورت توازن کارکنان در بخش های مختلف دانشگاه اشاره کرد و این موضوع را مورد تاکید قرار داد. در انتها نیز ابراز امیدواری کرد که با توجه به ظرفیت های موجود در دانشگاه ها و مراکز آموزشی منطقه 1 آموزش عالی، مدیران حوزه امور اداری و منابع انسانی با همکاری و هم اندیشی در چنین جلساتی در پیشبرد اهداف مشترک بهترین تصمیمات را اتخاذ نموده تا بتوانند ظرفیت های بالقوه را به بالفعل تبدیل نمایند.

دکتر خراسانی مدیر کل امور اداری و پشتیبانی وزارت علوم، دیگر سخنران این نشست، با تشکر از میزبانی دانشگاه شهید بهشتی، اذعان نمود  با هماهنگی و پیگیری هایی که از سوی وزرات علوم تحقیقات و فناوری با سازمان امور استخدامی کشور صورت گرفته مقرر شد تعداد 2000 مجوز استخدامی برای دانشگاه ها و موسسأت آموزش عالی سراسر کشور در اختیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گیرد تا با توجه به نیاز سنجی هایی که از دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در مشاغل تخصصی صورت گرفته است این تعداد افراد جهت تصدی شغل های تخصصی از طریق آزمون و مصاحبه جذب شوند. ایشان در ادامه خاطرنشان شد که ما برای مناطق 10 گانه امور اداری آموزش عالی کشور وظایفی را تعریف و تعیین کرده ایم تا هر منطقه طی شش ماه آینده گزارشی از عملکرد کارگروه خود را از طریق دبیران منطقه ارائه نمایند.

 مدیر کل امور اداری و پشتیبانی وزارت علوم در پایان سخنان خود، با تاکید بر آموزش و تربیت مدیران منابع انسانی از سوی وزارت علوم، تحول در این حوزه را ضروری دانستند و تأکید کرد آموزش های حین خدمت باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

 مهندس باروت کوب زاده  رئیس مناطق اداری و امور پشتیبانی وزارت علوم در ابتدای سخنان خود خواستار ورود مناطق امور اداری به مباحث مربوط به چابک سازی نیروی انسانی شد و تصریح کرد: دانشگاه های بزرگ و برتر باید تجربیات موفق خود را در اختیار دانشگاه های کوچک‌تر قرار دهند؛ دانشگاه های امروز دانشگاه های ظرفیت ساز هستند و این مهم باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد و بر هم افزایی بیشتر بین مناطق ده گانه آموزش عالی تاکید شود.

در ادامه جلسه گزارش سیستم ارزیابی عملکرد از سوی کارشناسان مربوطه از دانشگاه تهران مطرح و پس از تبادل نظر همکاران امور اداری منطقه 1، مقرر شد فایل مورد نظر طی نامه ای به مدیران امور اداری منطقه  ارسال شود.

دکتر نصیری مدیر امور اداری و منابع انسانی دانشگاه، نیر در سخنانی موضوع هم افزایی در راستای پیشبرد اهداف مشترک را مطرح و پیشنهاد کرد با توجه به پراکنش ماهیت و ماموریت های مختلف دانشگاه ها و مراکز پژوهشی منطقه 1 آموزش عالی کشور این منطقه  به چهار کار گروه یا کمیته که شامل: دانشگاه ها؛ پژوهشکده ها؛ پارک های علمی فناوری؛ سازمان ها، موسسات، آزمایشگاها و مراکز تقسیم گردند؛ در همین راستا کمیته های تخصصی فوق در کنار هم قرار گیرند و هر 45 روز یکبار جلسات مشترکی برگزار نمایند و در بخش های قوانین و مقررات و خدمات رفاهی اقداماتی را که در طول دو جلسه انجام می دهند را به دبیر خانه مرکزی منطقه ارسال نمایند و دبیر خانه مرکزی ضمن بررسی، موضوع را پس از کارشناسی و تحلیل و دسته بندی جهت طرح در جلسه فصلی منطقه آماده نماید که این مهم به غنی‌تر شدن محتوای جلسات انجامیده و نتایج مطلوب تری را در پی خواهد داشت. ایشان در ادامه در اختیار قرار دادن تجربیات مشترک بین دانشگاه ها و مراکز آموزشی را مورد تاکید قرار داد.