مدیریت طرح‌های عمرانی و امور فنی دانشگاه شهید بهشتی متولی و مجری ساخت‌وساز فضاهای مورد نياز و نیز مدیر امور فنی و نگهداری و تعمیرات ساختمان‌های دانشگاه شهید بهشتی و تمامی پردیس‌های آن با كاربری‏های مختلف و متناسب با برنامه‏‌های توسعه دانشگاه  است.

این واحد جهت دستيابی به اهداف فوق و تحقق توسعه عمرانی دانشگاه و بهره‌‏وری بيشتر از فضاهای موجود، فعاليت بی‌وقفه نموده و در راستای اهداف مذكور نسبت به انجام فعاليت‌هایی به شرح ذيل اقدام می‌نمايد:

 1. برنامه‌ریزی و مطالعه به منظور تأمین فضاهای کالبدی دانشگاه برای توسعه جامع اماکن آموزشی، پژوهشی، خدماتی و رفاهی دانشگاه و اقدام در مورد تأمین اعتبارات عمرانی مورد نیاز و تنظیم موافقتنامه‌های مربوطه.
 2. برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد با شركت‏‌های مشاور و پيمانكار برای طرح‏‌های عمرانی.
 3. نظارت بر حسن اجرای طرح‌‏های عمرانی دانشگاه طبق مقررات مربوطه.
 4. بررسی صورت‌وضعيت‏‌ها و كاركردهای پيمانكاران و مشاوران و موارد مختلف مالی طرح‌‏های عمرانی.
 5. جمع‌آوری و تكميل اطلاعات مورد نياز طرح‏‌های عمرانی.
 6. برنامه‏‌ريزی و تأمين لوازم و مصالح مورد نياز طرح‌‏های عمرانی.
 7. تهيه طرح جامع دانشگاه و تأمين زمين و امكانات با درنظر گرفتن برنامه توسعه آموزش عالی.
 8. پيشنهاد بودجه‌‏های عمرانی دانشگاه برای تصويب در بودجه سالانه كشور.
 9. تهيه و بررسی نقشه‏ طرح‌‏های عمرانی دانشگاه.
 10. پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای تأمین تأسیسات فنی موردنیاز ساختمان‌های دانشگاه و بررسی پیشنهادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران در این زمینه و ارائه راهنمایی‌های لازم.
 11. اداره کلیه امور مرتبط با نگهداری ساختمان‌ها و تأسیسات دانشگاه پس از تحویل از قبیل مراقبت و پایش بناها و تأسیسات و ارائه مشاوره به دانشگاهیان در زمینه نگهداری هر چه بهتر بناها و تأسیسات دانشگاه.
 12. انجام هماهنگی‌های مربوط به تعمیرات مورد نیاز از جمله بررسی و انتخاب مشاوران و پیمانکاران، نظارت فنی بر کلیه امور اجرایی و رسیدگی به صورت‌وضعیت‌های مالی عملیات اجرایی.
 13. تهیه و تدوین برنامه های زیربنایی با چشم انداز توسعه و فضای سبز
 14. نظارت برنحوه عملکرد پیمانکارفضای سبز
 15. تدوین روشهای انجام کار در امور نظارت بر قراردادهای خدمات نظافتی و نظارت برامورخدماتی

اهداف و ماموریت ها


1.     توسعه زیرساخت های کالبدی دانشگاه.
2.     ارتقاء سطح کیفی خدمات قابل ارائه.
3.     بروزرسانی تجهیزات و تاسیسات مکانیکی، الکتریکی و مخابراتی دانشگاه.
4.     صرفه جویی در مصرف انرژی با ارائه روشهای نوین نگهداری و تعمیر.
5.     ارتقاء کمی و کیفی خدمات تعمیر و نگهداری فنی مبتنی بر رعایت اصول مهندسی..
6.     کاهش هزینه های انرژی دانشگاه با بکارگیری روش های نوین اصلاح الگوی مصرف انرژی.
7.       نگهداری، تعمیر فنی و آماده بکار نگاه داشتن کلیه تاسیسات مکانیکی، الکتریکی و ارتباطی و مخابرات.


برنامه ریزی و مطالعات به منظور ایجاد فضاهای مورد نياز براساس برنامه توسعه جامع آموزشی دانشگاه شامل:
ساختمانهای آموزشی و كمك آموزشي، اداری، رفاهی و سایر ساختمانهای مورد نیاز با کیفیت مطلوب به لحاظ معماری، سازه و اجرا درحداقل زمان ممکن با درنظر گرفتن صلاح دانشگاه. دستیابی به استانداردهای ملی در زمینه های آموزشی، اداری، رفاهی و غیره.

​​​​​​​رسیدگی به امور فنی ساختمان‌های دانشگاه در کلیه پردیس‌ها، مدیریت مسائل مرتبط با نگهداری ساختمان‌ها و بناهای دانشگاه و ارائه مشاوره لازم به پردیس‌ها، دانشکده‌ها و پژوهشکده‌های دانشگاه در این زمینه، انجام هماهنگی‌های مرتبط با تعمیرات مورد نیاز در بناها و تأسیسات ساختمان‌های دانشگاه.

 • تهيه طرح جامع دانشگاه و تامين زمين و امكانات بادر نظر گرفتن برنامه توسعه آموزش عالی.
 • بازدید و شناسایی زمین های مورد نظر جهت مجتمع دانشگاهی.
 • تهیه و ارائه اطلاعات مورد نیاز طرح های جامع از قبیل شرایط جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی،اقتصادی، سیاسی و فیزیکی موجود.
 • تهیه نقشه های اجرایی پروژه ها و طرحهای عمرانی دانشگاه.
 • انتخاب پيمانکاران و مشاوران طرحهای مصوب بر اساس قوانين و بخشنامه های معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی و آيين نامه های معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی.
 • فراهم نمودن مقدمات اجرای پروژه ها و طرحهای عمرانی.
 • انجام امور مربوط به پيمانها شامل برگزاری مناقصات، انعقاد قرارداد با شركت های مشاور و پيمانكاران.
 • بررسی و رسيدگی به صورت وضعيت ها، كاركردها و موارد مالی مشاوران و پيمانكاران در طرح‏های عمرانی و تهيه ی گزارش های لازم در اين مورد.
 • نظارت بر حسن اجرای پروژه ها و طرحهای عمرانی.
 • نظارت عاليه بر خدمات مهندسی مشاوران.
 • فراهم نمودن امکانات کاری وسایل و ابزار مورد نیاز.
 • بررسی و پیش بینی نیازهای آتی فضاهای مورد نیاز دانشگاه و برنامه ریزی جهت حصول به نتیجه مطلوب.
 • رسيدگی به اختلاف نظرات پيمانکاران و مهندسين مشاور.
 • پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای تأمین تأسیسات فنی مورد نیاز ساختمان‌های دانشگاه و بررسی پیشنهادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران در این زمینه و ارائه راهنمایی‌های لازم،
 • اداره کلیه امور مرتبط با نگهداری ساختمان‌ها و تأسیسات دانشگاه پس از تحویل از قبیل مراقبت و پایش بناها و تأسیسات و ارائه مشاوره به دانشگاهیان در زمینه نگهداری هر چه بهتر بناها و تأسیسات دانشگاه،
 • ​​​​​​​انجام هماهنگی‌های مربوط به تعمیرات مورد نیاز از جمله بررسی و انتخاب مشاوران و پیمانکاران، نظارت فنی بر کلیه امور اجرایی و رسیدگی به صورت‌ وضعیت‌های مالی عملیات اجرایی.
واحدهای تابعه مدیریت مدیریت امور فنی و عمرانی
•    اداره فني، تعمير و نگهداري
•    اداره قراردادها و مناقصات
•    اداره تاسيسات زيربنايي
•    اداره نظارت بر طرح هاي عمراني