مدیریت امور مالی در اجرای عملیات مالی دانشگاه در چارچوب ضوابط و قوانین و مطابق با بودجه تفضیلی مصوب و سایر مصوبات هیئت‌امنا با رعایت آئین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و سایر قوانین و ضوابط و همچنین تهیه و تنظیم صورت‌های مالی دانشگاه جهت ارایه به مراجع ذیصلاح و نیز نگهداری حساب اموال دانشگاه در ساختار سازمانی دانشگاه زیر نظر معاونت پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع قرار دارد.
این مدیریت ضمن انجام نظارت مالی از نظر رعایت قوانین و مقررات مربوط، نگهداری حساب و تنظیم گزارش‌های مالی، مسئولیت پاسخگویی به مراجع قانونی و نظارتی مانند دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور و حسابرس منتخب هیئت‌امنا و سازمان امور مالیاتی را در ارتباط با موارد فوق را دارد.
مدیریت مالی در حال حاضر متشکل از یک معاون و پنج اداره که عبارت‌اند از اداره دفترداری و تنظیم حساب، اداره اعتبارات، اداره رسیدگی به اسناد مالی، اداره دریافت و پرداخت و اداره اموال می‌باشد.
جهت تسهیل و تسریع در انجام امور مالی در دانشکده‌ها، معاونت‌ها و پردیس‌های دانشگاه 13 نفر عامل مالی که از کارشناسان حوزه مدیریت مالی هستند مطابق آئین‌نامه مالی و معاملاتی تعیین و زیر نظر رئیس واحد و مدیر امور مالی مشغول انجام وظیفه می‌باشند.
نظر به تحولات اخیر در حوزه اقتصاد کلان و تأکید فراوان به مباحثی چون بودجه‌ریزی عملیاتی، شفافیت مالی و واگذاری تکالیفی همچون اجرای حسابداری تعهدی بخش عمومی که تحول بسیار بزرگی در مدیریت مالی بخش دولتی محسوب می‌گردد نقش و وظایف این مدیریت را بیش‌ازپیش پررنگ و سنگین نموده است.


​​​​​​​امروزه اهمیت و نقش تامین مالی در سازمان ها و ادارات دولتی و خصوصی بر کسی پوشیده نیست  و مدیریت مالی در هر سازمان به مثابه قلب ، خون رسانی به اعضا جهت ادامه حیات را به عهده دارد.از بدو تاسیس دانشگاه شهید بهشتی مدیریت مالی دانشگاه ، با هدف تامین منابع مالی دانشگاه از طریق ارتباط با وزارت دارائی و دریافت اعتبارات مصوب و تخصیصی، محاسبه و پرداخت هزینه ها و دریافت درآمدها و نگهداری حسابهای مربوط، تهیه گزارشها و صورتهای مالی (ترازنامه ، صورت سود و زیان و …) و ارائه خدمات تدارکاتی و انبارداری و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالی و محاسباتی و معاملاتی دانشگاه  در جهت رسیدن به اهداف دانشگاه حضور مستمر و کلیدی داشته است. در حال حاضر نیز مدیریت مالی به عنوان یکی از دو زیر مجموعه ی معاونت توسعه مدیریت و منابع انجام فرآیندهای مالی و معاملاتی دانشگاه را عهده دار بوده و در تلاش است با بهبود روز افزون روند کار با استفاده از امکانات و منابع موجود، به بهترین شکل وظایف محوله را به انجام رسانده و دانشگاه را در رسیدن به اهداف عالی که همانا تربیت نیروهای جوان تحصلیکرده است ، یاری نماید و در جهت ساختن کشوری آباد با آینده ای روشن گامی هر چند کوچک بردارد
​​​​
Responsive Image
اداره نام و نام خانوادگی پست سازمانی مدرک و رشته تحصیلی رشته تحصیلی شماره تماس
مدیر امورمالی فاطمه اخوان مدیریت امورمالی دکتری مدیریت آموزش عالی 29902162
معاون مدیر مالی بهرام کردلو معاون مدیریت امورمالی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی 29902164
دفتر امورمالی علیرضا درگاهی مسئول دفتر کارشناسی حسابداری 29902162
اعتبارات طاهره باقری رییس اداره کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 29902120
عالمه کیاکجوری کارشناس کارشناسی حسابداری 29902136
حبیب مهدیزاده کارشناس کارشناسی ارشد حسابرسی 29902120
دفترداری ساقی ملاح رییس اداره کارشناسی ارشد حسابداری 29902167
کارشناسی ارشد مدیریت
ساعد پیراینده کارشناس کارشناسی مدیریت بازرگانی 29902167
مهناز نیکپور کارشناس کارشناسی ارشد حسابداری 29902167
سهراب آقایی پور متصدی امور بایگانی کارشناسی حسابداری 29902178
رسیدگی پریسا گرشاسبی رییس اداره کارشناسی ارشد حسابداری 29902177
سید مهدی سیدنژاد کارشناس مسئول کارشناسی حسابداری 29902168
سمیه ملاآقاجانی کارشناس کاردانی حسابداری 29902177
دریافت و پرداخت شهلا رضایی رییس اداره کارشناسی حسابداری 29902173
صائب شکرگزار کارشناس کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی 29902174
خدیجه امامی کارشناس کارشناسی حسابداری 29902174
آرش آزادپی کارشناس کارشناسی حسابداری 29902174
داود خدادوست کارشناس کاردانی مدیریت کسب و کار 29902174
حقوق و دستمزد مصطفی میرزایی رییس واحد کارشناسی ارشد حسابداری 29902170
نجم الدین سنایی کارشناس واحد بازنشستگی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی 29902292
حمیدرضا نصیری کارشناس کاردانی حسابداری 29902170
درآمد اختصاصی مصطفی سالمی مقدم کارشناس مسئول کارشناسی مدیریت بازرگانی 29902175
مرتضی بشیری کارشناس کارشناسی مدیریت همایش ها 29902175
اموال محمدرضا یاوری رییس اداره کارشناسی حسابداری 29902217
حسن اکبرپور کارشناس کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی 29902123
سید قاسم حسینی کارشناس کارشناسی ارشد حسابداری 29902123