مدیریت برنامه، بودجه، بهره وری سازمانی و نظارت

این مدیریت در فرآیند تصویب سازمان تفصیلی جدید دانشگاه در خردادماه سال 1395 و انحلال معاونت برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری اطلاعات زیر نظر معاونت پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع با هدف اجرای برنامۀ راهبردی با توجه به چشم‌انداز، مأموریت، خط‌مشی و اهداف کلان دانشگاه و تدوین و تلفیق برنامه‌های عملیاتی واحدها و نظارت بر اجرای آن‌ها تشکیل و به کار خود ادامه داد.
ازجمله وظایف کلیدی این مدیریت تهیه و تنظیم بودجه سالانه واحدهای دانشگاه با در نظر گرفتن برنامه‌های عملیاتی و کنترل مستمر عملکرد بودجه بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هیئت‌امنا، طراحی و بازنگری ساختار سازمانی دانشگاه متناسب با اهداف راهبردی توأم با نظارت بر پیاده‌سازی آن و بهره‌گیری از نظام آماری به‌منظور تلفیق آمار و اطلاعات مدیریتی و شاخص‌های کلان دانشگاه و تهیه گزارش‌های تحلیلی ارزیابی وضعیت موجود همراه با تهیه و تدوین شاخص‌های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد دانشگاه و واحدهای وابسته به آن از جمله رتبه‌بندی دانشکده‌ها بر اساس شاخص‌های مورد نظر می‌باشد. از دیگر وظایف می‌توان به بررسی و ارایه دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی مربوط به نظارت و ارزیابی فعالیت‌های دانشگاه در قالب شورای راهبردی ارزیابی و نظارت بر عملکرد و همچنین بسترسازی برای جذب کمک‏های خیرین و مشارکت‌های مردمی به‌منظور توسعه کمی و کیفی دانشگاه اشاره کرد.
​​​​​​​ این مدیریت در کارنامه خود بازنگری و بهینه‌سازی فرآیندها برای ارتقای بهره‌وری و افزایش کیفیت در سطح دانشگاه و تهیه و تنظیم برنامه سالانه و میان‌مدت مربوط به ارزیابی با هدف ارتقاء کیفی فعالیت‌های مختلف آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی و اجرایی و اتخاذ تدابیر لازم به‌منظور استقرار، اجرا، نظارت و ارزیابی فعالیت‌های دانشگاه در ابعاد عمومی با هماهنگی واحدهای ذی‌ربط را نیز دارد.
اهداف و ماموریت ها
مهمترین اهدافی که می توان نام برد عبارتند از :
 1. توسعه نظام مدیریت و برنامه ریزی
 2. اصلاح و بهبود سازمان تفضیلی دانشگاه
 3. تدوین نظام جامع بهره وری و تحول اداری
 4. توسعه نظام آموزش و توانمند سازی کارکنان
 5. طراحی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعاتی
 6. بهبود نظام مالی و بودجه ریزی دانشگاه
 7. تسریع و تسهیل در پاسخگوئی متعهدانه ، منطقی و با برنامه به نیازها و درخواست های سایر حوزه ها
 8. تخصیص با برنامه و به موقع منابع مالی به سایر حوزه ها
برنامه ها و فعالیت ها
 1. تدوین نظام جامع برنامه ریزی و مدیریت عملکرد
 2. تدوین نظام جامع آموزش و توانمند سازی منابع انسانی
 3. بازنگری و اصلاح ساختار سازمانی دانشگاه
 4. استقرار و عملیاتی سازی زیر سیستم های مکانیزه " آموزش کارکنان " " بودجه واعتبارات " و " ساختار و تشکیلات"
 5. بازنگری و مهندسی مجدد فرآیندهای سازمانی
اهداف و برنامه‌ها
 • همكاري و تعامل مستمر و مجموعه اقدامات لازم در خصوص طراحي، بازنگري و اصلاح ساختار دانشگاه؛
 • به‌روزرسانی مستمر شرح وظايف واحدها و پست‌هاي سازماني؛
 • پيش‌بيني و تنظيم بودجه ساليانه با رويكرد عملياتي و هدايت درآمدها و هزينه‌ها منطبق با اهداف و سياست‌هاي دانشگاه؛
 • تنظيم و بازنگري نظام بودجه‌نويسي دانشگاه؛
 • بررسي مستمر راهكارهاي كاهش هزينه و افزايش درآمد و اجرايي نمودن آن‌ها؛
 • تنظيم موافقت‌نامه بودجه تفصيلي ساليانه و اصلاحيه آن و پيشنهاد به هیئت‌امنا و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري؛
 • تنظيم و مبادله موافقت‌نامه‌هاي هزينه‌اي با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور؛
 • پيش‌بيني بودجه سالانه دانشگاه و پيشنهاد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور؛
 • تخصيص اعتبارات تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي ملي، استاني، متمركز و از محل درآمد اختصاصي به تفكيك پروژه‌ها و فصول هزينه؛
 • ابلاغ بخشنامه بودجه، سياست‏ها، دستورالعمل‌ها و فرم‌هاي پيش‌بيني بودجه ساليانه به معاونت‌ها و دانشكده‌ها؛
 •  ابلاغ اعتبارات و تخصيص بودجه به معاونت‌ها و دانشكده‌ها؛
 • بررسی و تحلیل نتایج ارزیابی درونی و برونی واحدهای مختلف و ارایه راهکارهای مناسب برای بهبود کیفیت؛
 •  ارتباط مستمر و مطلوب با مؤسسات و دستگاه‌های اجرایی ناظر بر امر ارزیابی از قبیل وزارت متبوع، سازمان سنجش و آموزش کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان؛
 • همکاری در ایجاد بنیاد خیرین حامی دانشگاه به‌منظور اشاعه فرهنگ وقف و استفاده از ظرفیت آن؛
 • نظارت بر حسن انجام تعهدات دانشگاه در قبال خیرین، واقفین و موقوفات آن‌ها.
برنامه ها و فعالیت ها
 1. تدوین نظام جامع برنامه ریزی و مدیریت عملکرد
 2. تدوین نظام جامع آموزش و توانمند سازی منابع انسانی
 3. بازنگری و اصلاح ساختار سازمانی دانشگاه
 4. استقرار و عملیاتی سازی زیر سیستم های مکانیزه " آموزش کارکنان " " بودجه واعتبارات " و " ساختار و تشکیلات"
 5. بازنگری و مهندسی مجدد فرآیندهای سازمانی

​​​​​​​
​​​​​​​