آیین‌نامه‌ها و مقررات

آیین‌نامه مالی معاملاتی دانشگاه شهید بهشتی (مصوب 14 مهر 1394 و ابلاغ 14 آبان 1394)
پیوندها:
همکاران مدیریت امور مالی
اداره‌ها و واحدهای مدیریت امور مالی