پروژه‌های فعال

Responsive Image

پروژه زیرآب

آغاز به کار پروژه: سال 1381
نوع کاربری: مسکونی
محل پروژه: شهرستان زیرآب سوادکوه
مساحت زمین: 18 هکتار

اطلاعات بیشتر
Responsive Image

پروژه گهرباران

آغاز به کار پروژه: سال 1381
نوع کاربری: گردشگری-اقامتی
محل پروژه: شهرستان گهرباران ساری
مساحت زمین: 1.7 هکتار

اطلاعات بیشتر
Responsive Image

پروژه سربندان

آغاز به کار پروژه: سال 1385
نوع کاربری: باغ میوه - پرورش ماهی
محل پروژه: سربندان
مساحت زمین: 60 هکتار
اطلاعات بیشتر