اداره‌ها و کارگاه‌ها

اداره نظارت بر طرح‌های عمرانی
اداره تعمیر و نگهداری
اداره تاسیسات زیربنایی
کارگاه ساختمانی (بنایی، آهنگری، نجاری، شیشه‌بری)
کارگاه تاسیسات برقی
کارگاه تاسیسات مکانیکی
کارگاه تجهیزات