مدیریت برنامه، بودجه، بهره‌وری سازمانی و نظارت

معرفی:

این مدیریت در فرایند تصویب سازمان تفصیلی جدید دانشگاه در خردادماه سال 1395 و انحلال معاونت برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری اطلاعات زیر نظر معاونت پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع با هدف اجرای برنامه راهبردی با توجه به چشم‌انداز، مأموریت، خط‌ مشی و اهداف کلان دانشگاه، تدوین و تلفیق برنامه‌های عملیاتی واحدها و نظارت بر اجرای آن‌ها تشکیل و به کار خود ادامه داد.
از جمله وظایف کلیدی این مدیریت تهیه و تنظیم بودجه سالانه واحدهای دانشگاه با در نظر گرفتن برنامه‌های عملیاتی و کنترل مستمر عملکرد بودجه براساس بودجه تفصیلی مصوب هیات‌امنا، طراحی و بازنگری ساختار سازمانی دانشگاه متناسب با اهداف راهبردی توام با نظارت بر پیاده‌سازی آن و بهره‌گیری از نظام آماری به‌منظور تلفیق آمار و اطلاعات مدیریتی و شاخص‌های کلان دانشگاه و تهیه گزارش‌های تحلیلی ارزیابی وضعیت موجود همراه با تهیه و تدوین شاخص‌های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد دانشگاه و واحدهای وابسته به آن از جمله رتبه‌بندی دانشکده‌ها براساس شاخص‌های مورد نظر می‌باشد. از دیگر وظایف می‌توان به بررسی و ارائه دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی مربوط به نظارت و ارزیابی فعالیت‌های دانشگاه در قالب شورای راهبردی ارزیابی و نظارت بر عملکرد و همچنین بسترسازی برای جذب کمک‌‏های خیرین و مشارکت‌های مردمی به‌منظور توسعه کمی و کیفی دانشگاه اشاره کرد.
این مدیریت در کارنامه خود بازنگری و بهینه‌سازی فرایندها برای ارتقای بهره‌وری و افزایش کیفیت در سطح دانشگاه و تهیه و تنظیم برنامه سالانه و میان‌مدت مربوط به ارزیابی با هدف ارتقا کیفی فعالیت‌های مختلف آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی و اجرایی و اتخاذ تدابیر لازم به‌منظور استقرار، اجرا، نظارت و ارزیابی فعالیت‌های دانشگاه در ابعاد عمومی با هماهنگی واحدهای ذی‌ربط را نیز دارد.

اهداف و ماموریت‌ها:

مهمترین اهدافی که می‌توان نام برد عبارتند از:
 • 1- توسعه نظام مدیریت و برنامه‌ریزی
 • 2- اصلاح و بهبود سازمان تفضیلی دانشگاه
 • 3- تدوین نظام جامع بهره‌وری و تحول اداری
 • 4- توسعه نظام آموزش و توانمند‌سازی کارکنان
 • 5- طراحی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعاتی
 • 6- بهبود نظام مالی و بودجه‌ریزی دانشگاه
 • 7- تسریع و تسهیل در پاسخگویی متعهدانه، منطقی و با برنامه به نیازها و درخواست‌های سایر حوزه‌ها
 • 8- تخصیص با برنامه و به‌موقع منابع مالی به سایر حوزه‌ها
برنامه‌ها و فعالیت‌ها:
 • 1- تدوین نظام جامع برنامه‌ریزی و مدیریت عملکرد
 • 2- تدوین نظام جامع آموزش و توانمندسازی منابع انسانی
 • 3- بازنگری و اصلاح ساختار سازمانی دانشگاه
 • 4- استقرار و عملیاتی‌سازی زیر سیستم‌های مکانیزه «آموزش کارکنان»، «بودجه و اعتبارات» و «ساختار و تشکیلات»
 • 5- بازنگری و مهندسی مجدد فرایندهای سازمانی
اهداف و برنامه‌ها:
 • همكاری، تعامل مستمر و مجموعه اقدامات لازم در خصوص طراحی، بازنگری و اصلاح ساختار دانشگاه
 • به‌روزرسانی مستمر شرح وظايف واحدها و پست‌های سازمانی
 • پيش‌بينی و تنظيم بودجه ساليانه با رويكرد عملياتی و هدايت درآمدها و هزينه‌ها منطبق با اهداف و سياست‌های دانشگاه
 • تنظيم و بازنگری نظام بودجه‌نويسی دانشگاه
 • بررسی مستمر راهكارهای كاهش هزينه و افزايش درآمد و اجرايی نمودن آن‌ها
 • تنظيم موافقت‌نامه بودجه تفصيلی ساليانه، اصلاحيه آن و پيشنهاد به هیات‌امنا و وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
 • تنظيم و مبادله موافقت‌نامه‌های هزينه‌ای با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
 • پيش‌بينی بودجه سالانه دانشگاه و پيشنهاد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
 • تخصيص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمايه‌ای ملی، استانی، متمركز و از محل درآمد اختصاصی به تفكيک پروژه‌ها و فصول هزينه
 • ابلاغ بخشنامه بودجه، سياست‌ها، دستورالعمل‌ها و فرم‌های پيش‌بينی بودجه ساليانه به معاونت‌ها و دانشكده‌ها
 • ابلاغ اعتبارات و تخصيص بودجه به معاونت‌ها و دانشكده‌ها
 • بررسی و تحلیل نتایج ارزیابی درونی و برونی واحدهای مختلف و ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود کیفیت
 • ارتباط مستمر و مطلوب با مؤسسات و دستگاه‌های اجرایی ناظر بر امر ارزیابی از قبیل وزارت متبوع، سازمان سنجش و آموزش کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان
 • همکاری در ایجاد بنیاد خیرین حامی دانشگاه به‌منظور اشاعه فرهنگ وقف و استفاده از ظرفیت آن
 • نظارت بر حسن انجام تعهدات دانشگاه در قبال خیرین، واقفین و موقوفات آن‌ها
پیوندها:
گروه‌های مدیریت برنامه، بودجه، بهره‌وری سازمانی و نظارت
همکاران مدیریت برنامه، بودجه، بهره‌وری سازمانی و نظارت