ضوابط و دستورالعمل‌های عمرانی

در این صفحه امکان دسترسی به بخشی از قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها، ضوابط، بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با طرح‌های عمرانی و امور فنی فراهم شده‌است. همچنین شماری از سامانه‌های اطلاعاتی و انجمن‌های تخصصی معرفی شده‌اند.
اداره‌ کل طرح‌های عمرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
نشریه‌ها و معیارهای فنی نظام فنی و اجرایی کشور
ضوابط و بخش‌نامه‌های نظام فنی و اجرایی کشور
نشر الکترونیکی مباحث مقررات ملی ساختمان (مبتنی بر وب)
قوانين، آيين‌نامه‌ها، شيوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مقررات ملی ساختمان
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
فهرست استانداردهای ملی تدوین شده در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
جامعه مهندسان مشاور ایران
انجمن بتن ایران
انجمن سازه‌های فولادی ایران
انجمن ژئوتکنیک ایران
پیوندها:
مدیریت امور فنی و عمرانی
پروژه‌های عمرانی