تعاونی اساتید

شرکت تعاونی تولیدی توزیعی اساتید دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ 1379/8/1 تحت شماره 167743 به ثبت رسیده است. از جمله اهداف تعاونی می‌توان به ترویج و تحکیم مشارکت، همکاری و تعاون عمومی، تامین نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضا و کمک به تحقق عدالت اجتماعی اشاره کرد.
دکتر محمدصادق مهدوی سمت رئیس هیئت مدیره، دکتر سیدمحمودرضا آقامیری سمت نائب رئیس هیئت مدیره، اسداله صدریا سمت مدیرعامل، احمد شعبانی سمت منشی هیئت مدیره، فرشید جاهدی و سیامک نوربلوجی عضو هیئت مدیره، سیدمحمد سیدمیرزایی و احمد خاکزاد اعضای علی‌البدل، مسعود البرز سمت بازرس اصلی و سعید میرریاحی سمت بازرس علی البدل را به عهده داشتند.

فعالیت‌های تعاونی شامل موارد زیر می‌شود:

 • طراحی و خدمات مشاوره
 • نظارت بر اجرای طرح‌های تحقیقاتی، تولیدی، صنعتی و معدنی، خالص‌سازی اسیدها و نمکهای معدنی
 • برگزاری سمینارها دوره‌های بازآموزی اعضا
 • کنفرانس‌های علمی و تحقیقاتی در زمینه فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و معدنی
 • ارائه کارهای خدماتی و رفاهی و تهیه و توزیع کالا
 • خرید و فروش مواد اولیه و محصولات طرح‌های تولیدی صنعتی و معدنی
 • اخذ وام قرض‌الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی صندوق تعاون و دیگر موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر
 • سرمایه‌گذاری و خرید سهام اتحادیه تعاونی مربوطه و یا یا سایر شرکت‌ها و موسسات عمومی، تعاونی و یا خصوصی
 • مشارکت دادن اعضا و خصوصا مدیران تعاونی در دوره‌های آموزشی تخصصی برای ارتقای سطح تولیدات و خدمات
 • مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونی‌ها
 • اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت، اشخاص حقیقی و یا حقوقی
 • تودیع وجوه به حساب سپرده بلندمدت و کوتاه‌مدت در بانکها و یا صندوق تعاون
 • سرمایه‌گذاری و خرید سهام اتحادیه تعاونی مربوطه و یا سایر شرکت‌ها و موسسات عمومی، تعاونی و یا خصوصی

ارکان تعاونی:

مجمع عمومی
مجامع عمومی شرکت به دو صورت تشکیل خواهد شد: مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده چگونگی تشکیل مجمع عمومی و سایر مقررات مربوطه مطابق آیین‌نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی (موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی) خواهد بود.
هیات مدیره
هیات مدیره مرکب از 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر علی‌البدل می‌باشد که از میان اعضا برای مدت سه سال با رای مخفی و اکثریت آرا انتخاب می‌شوند. حائزین اکثریت بعد از اعضای اصلی به ترتیب علی‌البدل شناخته می‌شوند و انتخاب مجدد هر یک از اعضای اصلی و علی‌البدل حداکثر برای دو نوبت متوالی بلامانع است.
بازرس یا بازرسان
مجمع عمومی عادی یک نفر از اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مدت یک سال مالی به عنوان بازرس/بازرسان انتخاب می‌کند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است و مجمع همزمان نیز یک نفر را به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب می‌کنند.

وظایف بازرسان تعاونی به شرح زیر است:
 • نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام‌شده با اساس‌نامه و قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه
 • رسیدگی به حساب‌ها، دفاتر، اسناد و صورتهای مالی شخصا، و یا در صورت لزوم با استفاده از کارشناس که در این‌صورت پرداخت هزینه کارشناس با تصویب مجمع عمومی بر عهده تعاونی خواهد بود
 • رسیدگی به شکایات اعضا و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذی‌ربط
 • تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور شرکت به هیات مدیره و مدیرعامل و تقاضای رفع نقض
 • نظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به گزارشهای حسابرسی و گزارش نتیجه رسیدگی به مجمع عمومی تعاونی و مراجع ذی‌ربط