معاون پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع

دکتر احمدرضا ذوالفقاری
معاون پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع
29902225
a-zolfaghari[at]sbu.ac.ir
فعالیت‌های اجرایی:
آقای دکتر احمدرضا ذوالفقاری از آذرماه سال 1400 تاکنون معاونت پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع دانشگاه را برعهده دارند. ایشان یکی از مدیران زبده دانشگاه هستند، که در دوره‌های پیشین نیز تصدی این پست را داشته‌اند.