مدیریت امور فنی و عمرانی

مدیریت طرح‌های عمرانی و امور فنی دانشگاه شهید بهشتی متولی و مجری ساخت‌وساز فضاهای مورد نياز و نیز مدیر امور فنی و نگهداری و تعمیرات ساختمان‌های دانشگاه شهید بهشتی و تمامی پردیس‌های آن با كاربری‏‌های مختلف و متناسب با برنامه‏‌های توسعه دانشگاه است.

این واحد جهت دستيابی به اهداف فوق و تحقق توسعه عمرانی دانشگاه و بهره‌‏وری بيشتر از فضاهای موجود، فعاليت بی‌وقفه نموده و در راستای اهداف مذكور نسبت به انجام فعاليت‌هایی به‌ شرح ذيل اقدام می‌نمايد:

 • 1- برنامه‌ریزی و مطالعه به‌منظور تامین فضاهای کالبدی دانشگاه برای توسعه جامع اماکن آموزشی، پژوهشی، خدماتی و رفاهی دانشگاه و اقدام در مورد تامین اعتبارات عمرانی مورد نیاز و تنظیم موافقت‌نامه‌های مربوطه
 • 2- برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد با شركت‏‌های مشاور و پيمانكار برای طرح‏‌های عمرانی
 • 3- نظارت بر حسن اجرای طرح‌‏های عمرانی دانشگاه طبق مقررات مربوطه
 • 4- بررسی صورت وضعيت‏‌ها و كاركردهای پيمانكاران و مشاوران و موارد مختلف مالی طرح‌‏های عمرانی
 • 5- جمع‌آوری و تكميل اطلاعات مورد نياز طرح‏‌های عمرانی
 • 6- برنامه‏‌ريزی و تامين لوازم و مصالح مورد نياز طرح‌‏های عمرانی
 • 7- تهيه طرح جامع دانشگاه و تامين زمين و امكانات با در نظر گرفتن برنامه توسعه آموزش عالی
 • 8- پيشنهاد بودجه‌‏های عمرانی دانشگاه برای تصويب در بودجه سالانه كشور
 • 9- تهيه و بررسی نقشه‏ طرح‌‏های عمرانی دانشگاه
 • 10- پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای تامین تاسیسات فنی مورد نیاز ساختمان‌های دانشگاه و بررسی پیشنهادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران در این زمینه و ارائه راهنمایی‌های لازم
 • 11- اداره کلیه امور مرتبط با نگهداری ساختمان‌ها و تاسیسات دانشگاه پس از تحویل از قبیل مراقبت و پایش بناها و تاسیسات و ارائه مشاوره به دانشگاهیان در زمینه نگهداری هر چه بهتر بناها و تاسیسات دانشگاه
 • 12- انجام هماهنگی‌های مربوط به تعمیرات مورد نیاز از جمله بررسی و انتخاب مشاوران و پیمانکاران، نظارت فنی بر کلیه امور اجرایی و رسیدگی به صورت‌ وضعیت‌های مالی عملیات اجرایی
 • 13- تهیه و تدوین برنامه‌های زیربنایی با چشم‌انداز توسعه و فضای سبز
 • 14- نظارت بر نحوه عملکرد پیمانکار فضای سبز
 • 15- تدوین روش‌های انجام کار در امور نظارت بر قراردادهای خدمات نظافتی و نظارت بر امور خدماتی

اهداف و ماموریت‌ها:

 • 1- توسعه زیرساخت‌های کالبدی دانشگاه
 • 2- ارتقا سطح کیفی خدمات قابل ارائه
 • 3- به‌روزرسانی تجهیزات و تاسیسات مکانیکی، الکتریکی و مخابراتی دانشگاه
 • 4- صرفه‌جویی در مصرف انرژی با ارائه روش‌های نوین نگهداری و تعمیر
 • 5- ارتقا کمی و کیفی خدمات تعمیر و نگهداری فنی مبتنی بر رعایت اصول مهندسی
 • 6- کاهش هزینه‌های انرژی دانشگاه با بکارگیری روش‌های نوین اصلاح الگوی مصرف انرژی
 • 7- نگهداری، تعمیر فنی و آماده به‌کار نگه داشتن کلیه تاسیسات مکانیکی، الکتریکی، ارتباطی و مخابرات

برنامه‌ریزی و مطالعات به‌منظور ایجاد فضاهای مورد نياز براساس برنامه توسعه جامع آموزشی دانشگاه شامل:

ساختمان‌های آموزشی و كمک آموزشی، اداری، رفاهی و سایر ساختمان‌های مورد نیاز با کیفیت مطلوب به لحاظ معماری، سازه و اجرا در حداقل زمان ممکن با در‌ نظر گرفتن صلاح دانشگاه. دستیابی به استاندارد‌های ملی در زمینه‌های آموزشی، اداری، رفاهی و غیره.
رسیدگی به امور فنی ساختمان‌های دانشگاه در کلیه پردیس‌ها، مدیریت مسائل مرتبط با نگهداری ساختمان‌ها و بناهای دانشگاه و ارائه مشاوره لازم به پردیس‌ها، دانشکده‌ها و پژوهشکده‌های دانشگاه در این زمینه و انجام هماهنگی‌های مرتبط با تعمیرات مورد نیاز در بناها و تأسیسات ساختمان‌های دانشگاه.

وظایف:

 • تهيه طرح جامع دانشگاه و تامين زمين و امكانات با در نظر گرفتن برنامه توسعه آموزش عالی
 • بازدید و شناسایی زمین‌های مورد نظر جهت مجتمع دانشگاهی
 • تهیه و ارائه اطلاعات مورد نیاز طرح‌های جامع از قبیل شرایط جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فیزیکی موجود
 • تهیه نقشه‌های اجرایی پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی دانشگاه
 • انتخاب پيمانکاران و مشاوران طرح‌های مصوب براساس قوانين و بخشنامه‌های معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی و آيين‌نامه‌های معاملاتی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
 • فراهم نمودن مقدمات اجرای پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی
 • انجام امور مربوط به پيمان‌ها شامل برگزاری مناقصات، انعقاد قرارداد با شركت‌های مشاور و پيمانكاران
 • بررسی و رسيدگی به صورت وضعيت‌ها، كاركردها و موارد مالی مشاوران و پيمانكاران در طرح‌‏های عمرانی و تهيه‌ گزارش‌های لازم در اين مورد
 • نظارت بر حسن اجرای پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی
 • نظارت عاليه بر خدمات مهندسی مشاوران
 • فراهم نمودن امکانات کاری، وسایل و ابزار مورد نیاز
 • بررسی و پیش‌بینی نیازهای آتی فضاهای مورد نیاز دانشگاه و برنامه‌ریزی جهت حصول به نتیجه مطلوب
 • رسيدگی به اختلاف نظرات پيمانکاران و مهندسين مشاور
 • پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای تامین تاسیسات فنی مورد نیاز ساختمان‌های دانشگاه و بررسی پیشنهادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران در این زمینه و ارائه راهنمایی‌های لازم
 • اداره کلیه امور مرتبط با نگهداری ساختمان‌ها و تاسیسات دانشگاه پس از تحویل از قبیل مراقبت و پایش بناها و تاسیسات و ارائه مشاوره به دانشگاهیان در زمینه نگهداری هرچه بهتر بناها و تاسیسات دانشگاه
 • انجام هماهنگی‌های مربوط به تعمیرات مورد نیاز از جمله بررسی و انتخاب مشاوران و پیمانکاران، نظارت فنی بر کلیه امور اجرایی و رسیدگی به صورت‌ وضعیت‌های مالی عملیات اجرایی

واحدهای تابعه

واحدهای تابعه مدیریت امور فنی و عمرانی:
 • اداره فنی، تعمير و نگهداری
 • اداره قراردادها و مناقصات
 • اداره تاسيسات زيربنايی
 • اداره نظارت بر طرح‌های عمرانی
پیوندها:
مدیر امور فنی و عمرانی
همکاران امور فنی و عمرانی
پروژه‌های عمرانی
تعمیر، نگهداری و نوسازی
اداره‌ها کارگاه‌ها
مدیریت سبز
سامانه مدیریت اسناد عمرانی (سما)
اطلاعات تماس:
29901
29902020
22431862
22431870
sam.stuvp[at]mail.sbu.ac.ir