دستاوردهای تعاونی

شرکت تعاونی اساتید دانشگاه شهید بهشتی از ابتدای تاسیس تاکنون در پروژه‌های زیر فعالیت داشته است:

  • بازسازی و بهسازی تالار ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی
  • پروژه کار با ستاد بهینه‌سازی سوخت برای ترجمه مدارک ضوابط و مقررات بهینه‌سازی سوخت
  • مشارکت در پروژه جداره‌سازی محور پل تجریش تا میدان تجریش
  • مشارکت در ساخت 4 مجموعه مسکونی برای اساتید با همکاری صندوق رفاه هیئت علمی دانشگاه
  • برگزاری کارگاه‌های آموزشی مهارتی در زمینه‌های مطالعاتی مختلف با همکاری اساتید پژوهشکده گیاهان دارویی، لیزر و آمار زیستی
  • مشارکت مالی در پروژه آپادانا و خرید تعدادی واحد برای اعضاء هیئت علمی؛
  • پروژه مطالعات منطقه جنگلی حوزه پارک علم و فناوری دانشگاه در زیرآب با همکاری و مدیریت دکتر قبادیان (سال 78 الی 82)
  • خرید مجموعه‌ای از کشتیرانی جمهوری اسلامی برای اعضاء تعاونی
  • کسب مجوز از وزارت ارشاد برای ساخت تیزرهای تبلیغاتی و فیلم‌های آموزشی (سال 80 - 83)