صفحه اصلی
برگزاری دوره های آموزشی نیم سال اول کارکنان
  • 22222 بازدید

به اطلاع می رساند، دوره های آموزشی کارمندان در نیمسال اول  طبق برنامه زمان بندی و تقویم سالانه آموزشی تاکنون به شرح ذیل برگزار گردیده است.

دوره های آموزشی برگزار شده نیمسال اول

(طبق برنامه آموزشی سال94)

ردیف

عنوان دوره

1

تکنیک ها و کاربردهای روابط عمومی

2

مدیریت بحران

3

دوره آموزشی ویژه مسئولین دفاتر

4

لینوکس

5

اخلاق حرفه ای برای کتابداران

6

آشنایی با اتوماسیون (ویژه کارشناسان)

7

آشنایی با اتوماسیون (ویژه مدیران اجرایی،مسئولین دفاتر)

8

آشنایی با گلستان- دفتر برنامه ریزی

9

آشنایی با گلستان زیر سیستم پژوهشی

10

آشنایی با گلستان زیر سیستم آموزشی

افزودن نظرات