صفحه اصلی
پروژه ساخت و اصلاح سیستم تصفیه خانه پساب فاضلاب خوابگاه های دانشجویی
  • 22589 بازدید

پروژه ساخت و اصلاح سیستم تصفیه خانه پساب فاضلاب خوابگاه های دانشجویی

با توجه به استقرار خوابگاه های دانشجویی دختران و پسران دانشگاه، در منتهی الیه ضلع های شمال غربی و شرقی دانشگاه، و ورود حجم زیادی از فاضلاب تولیدی، به چاه های جذبی حفره شده، علاوه بر بروز مشکلات فنی و چالش های زیست محیطی، همه ساله هزینه هایی را به دلیل پر شدن یا حفر چاه جدید، به دانشگاه تحمیل می نمود. از این رو با مطالعات صورت گرفته، پیشنهاد مدیریت پساب فاضلاب خوابگاه ها و استفاده از آب تصفیه شده، در مصارف آبیاری فضای سبز در دستور کار مدیریت امور فنی و عمرانی وقت دانشگاه قرار گرفت.

صرفه جویی و کاهش مصرف آب شرب ، جلوگیری از ورود فاضلاب به آب های زیرزمینی و صرفه جویی در هزینه‌ها، از اهداف و نتایج مهم اجرای این طرح بوده است.

 

 

افزودن نظرات