صفحه اصلی
چشم انداز مدیریت دولتی
  • 21612 بازدید

چشم انداز مدیریت دولتی

شماره جاری: دوره 11، شماره 3 (1399)، پائیز 1399

شاپا چاپی: 2251-6069

شاپا الکترونیکی: 2645-4157

 

معرفی نشریه

فصلنامه علمی چشم‌انداز مدیریت دولتی، یکی از قدیمی‌ترین و پیشروترین مجلات موجود در زمینه‌ی مدیریت دولتی می‌باشد. این مجله در زمینه چاپ مقالات معتبر از سابقه‌‌ای عالی برخوردار بوده و هیئت تحریریه‌ی آن را بزرگان رشته‌ی مدیریت دولتی ایران تشکیل می‌دهند. سردبیر فصلنامه سرکار خانم دکتر هادیزاده مقدم و مدیرداخلی آن سرکار خانم دکتر امیرخانی می‌باشند. این فصلنامه دارای ضریب تاثیر 0.073 و شاخص آنی 0.036 در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) می‌باشد.